Nepal Army Amaldar Karmachar Exam Syllabus of Clerk and Technical Field

Ticker

6/recent/ticker-posts

Nepal Army Amaldar Karmachar Exam Syllabus of Clerk and Technical Field

Nepal Army - Nepali Seyna

Amaldar Karmachar Exam Syllabus of Clerk and Technical Field

Nepal Army Amaldar Karmachar Exam Syllabus (Clerk & Technical Field):

SN Rank/Post

अमल्दार कर्मचारी (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

प्रा.अम.डेन्टल (खुला) (NEW)

प्रा.अम.ईलेक्ट्रिकल।ईलेक्ट्रोनिक्स।एभियोनिक्स (खुला) (NEW)

प्रा.अम. ईलेक्ट्रोनिक्स-रेडियो टेक्निसियन-रेडियो मेकानिक्स (खुला) (NEW)

प्रा.अम. आर्मामेण्ट मेकानिक्स (खुला) (NEW)

प्रा.अम.वैल्डर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

प्रा.अम.मेडिकल (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

प्रा.अम.फोटो तथा भिडियो सम्पादक (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

प्रा.अम.प्रचार प्रसार रेडियो कार्यक्रम उत्पादक (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

१०

प्रा.अम.डिस्प्याचर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

११

प्रा.अम.जनरल मेकानिक्स (खूला तथा आन्तरिक) (NEW)

१२

प्रा.अम.कम्प्युटर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

१३

प्रा.अम. सिकर्मी कार्पेन्टर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

१४

प्रा.अम. सर्भे (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

१५

प्रा.अम. वृक्लियर डकर्मी बज्रकर्मी (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

१६

प्रा.अम. लोहार (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

१७

प्रा.अम. लोडर अपरेटर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

१८

प्रा.अम. रोलर अपरेटर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

१९

प्रा.अम. मेकानिकल, हवाई (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

२०

प्रा.अम. भेहिकल मेकानिक्स (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

२१

प्रा.अम. भेटेरिनरी (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

२२

प्रा.अम. भिडियोग्राफर (खुला तथा आन्तरिक)

२३

प्रा.अम. फोटोग्राफर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

२४

प्रा.अम. प्लम्वर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

२५

प्रा.अम. प्रचार प्रसार, ध्वनी सम्पादन (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

२६

प्रा.अम. पेन्टर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

२७

प्रा.अम. डोजर अपरेटर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

२८

प्रा.अम.जनरल मेकानिकल (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

२९

प्रा.अम. क्रेन अपरेटर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

३०

प्रा.अम. कम्प्रेसर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

३१

प्रा.अम. एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

३२

प्रा. अम.एभियसन स्टोर (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

३३

प्रा. अम. ग्राउण्ड हयाण्डलिङ्ग (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

३४

प्रा अम ईलेक्ट्रिकल (खुल्ला तथा आन्तरिक) (NEW)

३५

प्रा.अम. जनरल मेकानिक्स (ए.सि. एण्ड रेफ्रिजेरेशन) (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

३६

प्रा.अम. जनरल मेकानिक्स (जेनेरेटर) (खुला तथा आन्तरिक) (NEW)

३७

प्रा.अम. ईन्सट्रुमेण्ट मेकानिक्स (खुल्ला तथा आन्तरिक) (NEW)

३८

प्रा.अम. आर्मोरर मेकानिक्स (खुल्ला तथा आन्तरिक) (NEW)

३९

प्रा.अम.डेन्टल (आन्तरिक) (NEW)

४०

प्रा.अम. सैनिक व्याण्ड (आन्तरिक) (NEW)

४१

प्रा.अम. प्याराचुट फोल्डर महिला-पुरुष (आन्तरिक) (NEW)

४२

प्रा.अम. एम्युनिशन टेक्निसियन (आन्तरिक) (NEW)

४३

प्रा.अम. रेडियो मेकानिक्स (आन्तरिक) (NEW)

४४

प्रा.अम. आर्मामेण्ट मेकानिक्स (आन्तरिक) (NEW)

४५

प्रा.अम.उत्पादन (आन्तरिक) (NEW)

४६

प्रा.अम. असवाव (सुरिकार तथा मरामत सेक्सन) (आन्तरिक) (NEW)

४७

प्रा.अम.असवाव (आन्तरिक) साधारण तर्फ (NEW)


Don't forget to Like, Share, Follow and Subscribe us For More Details.

Post a Comment

0 Comments