Gandaki Pradesh Lok Sewa Aayog Written Exam Syllabus

Ticker

6/recent/ticker-posts

Gandaki Pradesh Lok Sewa Aayog Written Exam Syllabus

Gandaki Pradesh Lok Sewa Aayog

Written Exam Syllabus


Gandaki Pradesh Lok Sewa Aayog Written Exam Syllabus:

SN Rank/Post

खा.पा.स.टे., इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौंथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह) को पदको पाठ्यक्रम २०७८-०५-२८

असिष्टेण्ट सव-इञ्जिनियर, इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौंथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह) का पदको पाठ्यक्रम २०७८-०५-२८

नायब पशु सेवा प्राविधिक, कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, चौंथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह) का पदको पाठ्यक्रम २०७८-०५-२८

नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि सेवा, भेटेरीनरी समूह, चौंथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह) का पदको पाठ्यक्रम २०७८-०५-२८

नायब प्राविधिक सहायक, कृषि, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ समूह चौंथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह) का पदको पाठ्यक्रम २०७८-०५-२८

अ.हे.व., स्वास्थ्य सेवा , हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौंथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह)को पदको पाठ्यक्रम २०७८-०५-२८

अ.न.मी., स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूह, चौंथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह)को पदको पाठ्यक्रम २०७८-०५-२८

ल्याब असिष्टेन्ट, स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौंथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह) को पदको पाठ्यक्रम २०७८-०५-२८

वैद्य, स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, चौंथो तह (प्रदेश/स्थानीय तह) को पदको पाठ्यक्रम २०७८-०५-२८

१०

मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह (प्रदेश/स्थानीय तह) को पाठ्यक्रम


Don't forget to Like, Share, Follow and Subscribe us For More Details.