Nepal Police Constable (Janpad) Vacancy Detail Notice

Ticker

6/recent/ticker-posts

Nepal Police Constable (Janpad) Vacancy Detail Notice

Nepal Police

Notice Regarding Nepal Police Constable (Janpad) Vacancy


Useful Links:

 

लोक सेवा आयोगको बार्षिक कार्यतालिका अनुसार प्रहरी जवान (जनपद) पदको प्रथम पटक भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन तथा सूचना परकाशन असोज महिनामा हुनु पर्ने भएतापनि हाल सम्म प्रहरी जवान (जनपद) पदको भर्ना सम्बन्धी सुचना प्रकासन भएको छैन् ।  विगतका समयमा COVID-19 को कारणले गर्दा लोक सेवा आयोगको भर्ना सम्बन्धि विज्ञापन तथा सुचना प्रकासन, लिखित परिक्षा संचालन, लिखित परिक्षा नतिजा प्रकासन लगायतला सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु रोकिएको थियो । COVID-19 माहामारी नियनत्रण हुदै आएपछि लोक सेवा आयोगको कार्यक्रमहरु असोज महिनाबाट सुरु हुदै आएको छ । 

यसै क्रममा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सिनिय र जुनियर प्रहरी अधिकृतको भर्ना सम्बन्धि विज्ञापन प्रकासन साउन महिनामा हुनु पर्नेमा भदौ महिनाको २५ गते भएको थियो । त्यसै गरि नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक (ASI) र प्राविधीक प्रहरी जवान पदको भर्ना सम्बन्धि विज्ञापन प्रकासन भदौ महिनामा हुनु पर्नेमा असोज महिनाको २२ गते भएको थियो । 

नेपाल प्रहरीको  प्रहरी जवान (जनपद) पदको भर्ना सम्बन्धी सुचना प्रकासन असोज महिनामा हुनु पर्नेमा हाल सम्म भएको छैन । COVID-19 माहामारीको कारण लोक सेवा आयोगको सम्पुर्ण कार्यक्रमहरु केहि समय बन्द भएको हुदा वार्षिक कार्यतालिका अनुसार भर्ना सम्बन्धी सुचना प्रकासन हुन सकेको छैन । 

नेपाल प्रहरीको अन्य पदको भर्ना सम्बन्धी सुचान प्रकासन लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका भन्दा १/१५ महिनाको फरम मितिमा भएको हुदा प्रहरी जवान (जनपद) पदको भर्ना सम्बन्धी सुचना प्रकासन हुन १/१.५ महिना ढिलो हुन सक्ने देखिन्छ । जस अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान (जनपद) पदको भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन तथा सुचना प्रकासन कार्तिक मसान्त नभए मंसिर महिनामा  हुने निकै सम्भावना रहेको छ । प्रहरी जवान (जनपद) पदमा फारम भर्नको लागि कम्तिमा कक्षा ८ पास गरेको हुनु पर्दछ भने पारम भर्ने अन्तिम दिन १८ बर्ष पुरा भई २३ बर्ष ननाघेको हुनुपर्छ ।Nepal Police Constable (Janpad) Vacancy Detail Notice

According to the annual work schedule of the Public Service Commission, the advertisement and information regarding the first recruitment for the post of police constable (Janpad) should have been published in September, but no information regarding the recruitment of police constable (Janpad) has been published so far. In the past, due to COVID-19, all the programs related to recruitment of Public Service Commission including publication of advertisement and information, conduct of written examination, publication of written examination results were stopped. After the COVID-19 epidemic has been brought under control, all the programs related to the recruitment and publication of information related to recruitment of Public Service Commission, conduct of written examination, publication of written examination results have been fully started from the month of September.

Nepal Police Notice Regarding Nepal Police Constable (Janpad) Vacancy

In this context, the advertisement regarding the recruitment of technical senior and junior police officers of Nepal Police was supposed to be published in July. Similarly, the advertisement for the recruitment of Assistant Inspector of Police (ASI) and Technical Police personnel was scheduled to be published in September.

The information regarding the recruitment of Nepal Police Jawan (Janpad) has not been published yet. As all the programs of the Public Service Commission have been closed for some time due to the COVID-19 epidemic, the recruitment information could not be published as per the annual schedule.

As the publication of information regarding recruitment of other posts of Nepal Police is on the date of 1/1.5 month more than the annual work schedule of Public Service Commission, the publication of information regarding recruitment of Police Jawan (Janpad) may be delayed by 1/1.5 months. There is a great possibility of publishing advertisements and information regarding the recruitment of police personnel (Janpad) posts.

Post a Comment

0 Comments